Yoga och Coaching för företag

- En möjlighet för alla!


Är DU en modig ledare?

Då kanske Våga yoga är ett företag som kan erbjuda dig stöd i ditt arbete med att skapa hållbar hälsa för dina kollegor och medarbetare!

Med egen lång erfarenhet av att vara en coachande chef och ledare samt yogautövare med personalen på samma arbetsplats, är min slutsats att kombinationen är mycket kraftfull för att skapa hälsa. Hälsa är något annat än frånvaro av sjukdom alternativt loj närvaro på arbetet. En arbetsplats hälsa visar sig i medarbetarnas hälsa. Det syns, känns och upplevs av kollegor och medarbetare! Det kan beskrivas som upplevd entusiasm, glöd, empati, tillit, arbetsglädje, delaktighet, inflytande, kommunikation, dialog, trygghet och tillit.

Vill du veta mer om hur just yoga och coaching kan du läsa på respektive flik under tjänster här på hemsidan. Självklart kan du även välja alternativen Yoga och Coaching, var för sig.

Hur går företagsyoga/coaching till?

Du tar kontakt, vi pratar i telefon för att därefter ses om allt känns rätt för ett första möte.


Maila Ring

Som företagare och chef har man ju både ansvar för ett främjande och förebyggande hälsoarbete.

Där till kommer många olika alternativ och viljor kombinerat med säkert upplevd brist på tid. Om du vill få dina kollegor och medarbetare att våga vidga sin komfortzon för att vara redo för nya steg i företagets utveckling kan det vara bra och avlastande att låta någon annan ta det ”första varvet” för att samla in kunskap om var man har sin organisation.

Yogan kan bli enbart kontorsyoga men om den presenteras på rätt sätt har man allt eftersom individer, arbetsgrupper och chefer som ingår i ett mentalt träningsprogram. Både kropp och sinne blir smidigare och rörligare! Svårt att säga nej till eller hur?!

Förutom att det kan vara skönt att någon annan drar upp riktlinjerna för hela eller delar av hälsoarbetet är min erfarenhet att det är uppfriskande för organisationer att det kommer någon utifrån till arbetsplatsen och har inspirerande träffar och aktiviteter i vardagen.

Ett annat alternativ är att låta medarbetare komma iväg en bit från vardagen och då har Våga Yoga en egen lokal där arbetet kan ske i mindre grupper. Att arbeta för organisationers framgång ur ett utvecklingsperspektiv för såväl enskilda individer, arbetsgrupper som hela organisationer har varit min vardag i 17 år. Ta kontakt och beskriv vad du vill uppnå så kan vi prata om olika möjligheter att åstadkomma det.