Ayurveda

- en tusenårig kunskap om hur vi kan skapa en hälsosam och balanserad livsstil med stöd av kost och andra dagliga rutiner.

Se över din livsstil ur ett nytt perspektiv!

Med Ayurveda får du verktygen att med hjälp av kost och rutiner hitta det positiva i vardagen.

Låter det intressant? Boka ett första rådgivningssamtal och håll koll på våra evenemang via bokningssajten!


Maila gärna eller boka direkt.

Maila Boka

Ayurveda är en tusenårig kunskap om hur vi kan skapa en hälsosam och balanserad livsstil med stöd av kost och andra dagliga rutiner. Ayurveda har ett stödjande perspektiv vilket innebär att det handlar mer om att tillföra positiva saker i det dagliga livet utifrån våra egna behov snarare än att sluta med eller ”förbjuda” vissa saker. Ayurveda erbjuder även personliga råd och valmöjligheter för kost och rutiner över dygnet och året. Till grund för dessa ligger din egen konstitutions kombination vilket i Ayurveda kallas Vata, Pitta och Kapha.
Ayurveda kan vara något för dig som vill veta mer om din egen hälsa och livsstil ur ett perspektiv som i första hand inte är medicinskt enligt dagens hälsovård. En Ayurvedisk hälsorådgivning ger dig fler kunskper om dig själv och dina hälsoval, vilket är bra för att kunna göra fler positiva val framgent. Ayurvedan har även hjälpt många som känner att de inte mår så bra av sin nuvarande kost och livvstil men inte riktigt kan eller vet hur de skulle kunna göra annorlunda. Ett spännande perspektiv i Ayurvedan är att vi med hjälp av kost och dagliga rutiner kan utveckla en starkare upplevelse av positiva saker i livet samtidigt som vi kan bli mer rustade för att möta eventuella svårigheter. Ett skäl nog så gott för att välja att göra en Ayurvedisk hälsorådgivning!
I rådgivningen pratar vi inte om rätt och fel, utan utgångspunkten är hur den Ayurvediska källan till kunskap ska kunna hjälpa dig utifrån just dina behov. Hälsa är enlig Ayurveda inte nödvändigtvis frånvaro av sjukdom och andra begränsningar i livet utan i mångt och mycket en upplevelse av energi, empati, mening och balans i livets många skeenden. Det finns alltså inga ”pekpinnar” i den här rådgivningen.
Du berättar vad du vill ha hjälp med inom kost och livsstil. Vi samtalar allmänt om hur dina val ser ut idag för att sedan fortsätta med att titta på dygnsrytmer och årstidsväxlingar ut ett Ayurvediskt perspektiv. Med hjälp av ett frågeformulär som du fyllt i och mailat till mig innan samtalet börjar vi ringa i dina doshors kombination. Därutöver kommer jag att komplettera rådgivningen med andra alternativa underlag för rådgivning om så behövs. Efter samtalet kommer du att ha några första råd att arbeta vidare med. De kan vara både generella och specifika med efterföljande råd och tips.