Coaching

Coaching är ett samtals- och kommunikationsverktyg som genom dialog hjälper dig att finna dina egna framgångsrika lösningar på det du vill utveckla eller förändra. I samtalen får du någon som värderingsfritt verkligen lyssnar på dig och dina önskningar för att sedan stödja dig i att nå just dina mål och önskningar.

Visste du att...

Historien "berättar" att ordet Coaching kommer från de transportmedel som benämns som just coacher. Ett (transport)medel för att ta dig från din nuvarande plats till en ny plats helt enkelt.

Coaching - en introduktion

Är du intresserad av coaching? Boka ett introduktionssamtal och håll koll på våra evenemang via bokningssajten.


Har du eventuella frågor eller funderingar, tveka inte på att maila.

Maila Boka

Om du vill och behöver ha stöd i din utvecklingsprocess då kan ett eller flera coaching samtal vara ett bra alternativ för dig. I samtalen får du stöd av mig att formulera dina mål, strukturer för att lyckas uppnå delmål och mål samt "pepp" och motivationsverktyg för att arbeta på egen hand eller mellan våra bokade samtal. En av fördelarna med coaching samtal är att man inte känner sig ”ensam” i det man behöver eller vill åstadkomma som en förändring av sitt nuläge. Att ha en regelbunden, återkommande tid för samtal under en period skapar motivation och målmedvetenhet som ibland kan vara svår att bibehålla på egen hand.
Samtalen sker i Studion Våga Yoga och liknar till sin form ”ett gott samtal men en nära vän som lyssnar aktivt utan att värdera”. En person som finns där för din skull! Du behöver inte förbereda dig något särskilt inför det första introduktionssamtalet. Det viktigaste är att du bokar en tid för samtalet! Om du har tankar eller aningar om vad du skulle vilja utveckla, förändra eller förnya så är det en bra inledning för samtalet. Om inte, så tar vi det som det kommer!

All coaching på Våga Yoga börjar med ett Introduktionssamtal. Vi ses och samtalar om vad du vill arbeta med, utveckla eller förändra. Du berättar helt enkelt vad du vill ha stöd och vägledning i. Samtalet omfattar även en kort presentation av de valmöjligheter som finns för fortsatt samarbete. Första samtalet är ett fristående samtal, men förhoppningsvis är det bara början på din coachingresa.
Vill du fortsätta att ha samtal efter introduktionssamtalet bokar vi det separat enligt erbjudanden på bokningssidan.

Om du efter introduktionssamtalet bokar alternativet: 3 Coachingssamtal, så ser det ut ungefär så här: Samtal 1 - Vi formulerar tillsammans dina mål och delmål. Struktur för framgångsrikt arbete samt ett moment/delmål att arbeta med till nästa träff. Samtal 2 - En första uppföljning. Eventuell justering av mål och delmål. Nya mål samt motivationsfaktorer presenteras. Samtal 3 - Vi sammanfattar din utvecklingsprocess, finslipar strukturer och motivationsfaktorer samt fokuserar på några få delmål/mål som du kan arbeta vidare med på egen hand.

Har du bokat en serie samtal eller ett uppföljande samtal så följer vi den plan vi gjort upp tillsammans utifrån dina mål och önskningar.